18.1.13


સમય છંછેડવા કોશિષ ના કર, સંજોગ થઇ જાશે
પ્રથમ એ સ્પર્ષ  હૂંફાળો, પછીથી રોગ થઇ જાશે

અદાઓ ઘેર મુકી આવજો, નહિંતર અમારાથી
ઘણીયે ખાનગી બાબત ઉઘાડે છોગ થઇ જાશે

વફામાં  કોઈ રાહુ, કે ન કેતુ કોઈ દિ' નડતો
હથેળી હાથમાં મુકો, પ્રણયનો યોગ થઇ જાશે

ગઝલ હું માત્ર લખતો પાનખરમાં, કેમ કે જો હું
વસંતોમાં લખીશ, તો એ તમારા જોગ થઇ જાશે

સુગંધી ખત હતો, કારણ કે છે અત્તરનો વેપારી
તમારી ખામખાં શંકા તણો એ ભોગ થઇ જાશે 

1 comment:

vijay patel said...

adaaye bhale thayee jaaye ughaadee;
amthee amthee toye gamtee ... e ho...
vijay khacharia...