7.6.13


ન રમેશ હું, ન મનોજ હું
પડે આપ સૌને એ મોજ હું 

ન ધારા સુધી, ન ગગન સુધી
ફકત આસપાસની ખોજ હું  

નથી મહેલ કે ન વિરાસતો 
છતાં રાજ પંડનો ભોજ હું

ન વઝીર, ઊંટ કે પાયદળ 
અરે ખુદ છું ખુદ્નીજ ફોજ હું

ન મળો અસંખ્યમાં લાશ પર
નર્યો ચાર જણનો છું બોજ હું
-જગદીપ  

2 comments:

Anonymous said...

વાહ! મજાનું ગીત.

Barochia Dharmesh said...

What are some of the great Gujarati songs?

I would suggest, you can visit Gujarati MP3 song site and can find easily. There are plenty of Gujarati songs are available I will recommend you the website which I always visit to listen Gujarati MP3 songs is https://thanganat.com

You can also try http://tahuko.com

Both are dedicated to Gujarati songs you can also try at Gaana.com and http://www.saavan.com also for the Gujarati best songs.