31.5.13


સમજી લેજે, તું પણ કંઈ અપવાદ નથી
મંદિર હો કે મસ્જીદ હો,  કોઈ બાદ નથી

ઓછા વત્તા અંશે પણ એ ખાય વદી 
અમથો આખો સરવાળો બરબાદ નથી

વરસો સુધી ડેલી ખોલી હોય, છતાં  
સાંકળ અંદર આવી હો એ યાદ નથી  

મુશળધારે,  કિન્તુ તારો સાથ ન હો  
ભીંજાવી દે એવો કોઈ વરસાદ નથી

લીલી કુંપળ, લીલ્લું છમ્મ થઇ પાન ખર્યું  
ડાળી સાથે હરગીઝ પણ  વિખવાદ નથી
Jk

1 comment:

Barochia Dharmesh said...

Where Gujarati nice song available?
There are plenty of Gujarati songs you will be able to easily find on Gujarati song sites

I will recommend you the website which I always visit to listen Gujarati MP3 songs is https://thanganat.com

You can also try http://tahuko.com

Both are dedicated to Gujarati songs you can also try Download Latest MP3 Songs Online: Play Old & New MP3 Music Online Free on Gaana.com and http://www.saavan.com also for the Gujarati best songs.