23.5.13


હલકી ફૂલકી .....

"હવાથીયે હલકો" ને 'ધરતીથી ભારે'
અલ્યા....તું બદલમાં, કથન વારે વારે 

અમારે તો કાયમ ચગળવી'તી એને 
ખબર નહી આ વાતો ચવાઈ'તી ક્યારે 

' અ ' અફવાનો ઉચ્ચારતાં જ્યાં અમે, ત્યાં
દિશા મારી ઉપર ધસી ગઈ'તી ચારે 

હતો સાથ તારો, તો મંઝિલનો આછો
કર્યો'તો મેં અહેસાસ હર એક ઉતારે 

જવું તો હતું બસ કબર તક ઘરેથી 
ને આવી પડી ગામની ફોજ વ્હારે ...!!

1 comment:

Barochia Dharmesh said...

What are top and best Gujarati movie songs of the year 2018?

https://thanganat.com

Thanganat | Gujarati Songs : Play Old, New, Latest, mp3 Music Online Free on Thanganat.com is one of the first professional web site that started offering free Gujarati MP3 songs online. It has good collection songs with best user interface compared to the rest of the website they offer free music streaming. Personally https://thanganat.com is my favorite Gujarati web site to listen all the latest Gujarati songs that includes Gujarati MP3 Movie Songs, Gujarati MP3 Love Songs, Gujarati MP3 Garba, Gujarati MP3 Devotional Songs, Gujarati MP3 Ghazals, Gujarati MP3 Lok geet and many more.

The best part of this website is you can add many songs in one queue and enjoy continuing listening of Gujarati songs. Having search, sort, filter, category wise selection are attracting peoples.

The downside of the web site is the lack of huge collections of album, the number of album is small but if you are looking only best or latest Gujarati MP3 songs then https://thanganat.com is the best place to play around.