3.5.10

કોઈ એક
ચોક્કસ જગ્યાએ
છ બાય બે ના માપની
જમીન મેળવવા
એક કરોડપતિએ
જીંદગી આખી અઢળક
સંઘર્ષ કરી
તાણ ભરી જીંદગી
ગુઝારી......
જ્યારે
એક ભિખારીએ
બેફિકર,
બિંદાસ જીંદગી
જીવીને એ જ્ગ્યા
મેળવી લીધી.....
બોલો
આ બે માથી
નસીબદાર કોણ...????

1 comment:

k m cho? -bharat joshi said...

ખુબ જ સુંદર રચના...
"ગુંઠા, વીઘા, ખેતર, એકર, મેલ રે
સામી ભીંતે ફોટો રહેશે વ્હેંત રે..
How Much Land Does A Man Need?
લિયો ટોલ્સટોયની વિશ્વપ્રસિધ્ધ વાર્તા યાદ આવી ગઇ....
ડોક્ટર સાહેબ, એક વાત પુછવાનુ મન થાય છે. ફિઝીશ્યન તરીકે જ્યારે
આપનુ સ્ટેથોસ્કોપ ગુંઠા, વીઘા, ખેતર, એકરની બેલેન્સ વાળા પેશન્ટ્ની છાતી એ વિહરતુ હોય ત્યારે આ કળી ગુનગુનાઓ છો કે નહી???? એક વ્હેંતનુ લેમિનેશન કરાવીને ભીંતે રાખવા જેવી રચના!!!!!!!!!
best of jk's
-title"ek venht ni chabi"

3/3/10 11:23 AM

one more

6*2