5.4.10

કાફલામા કોઈ પણ અંગત નથી
આપ છો, પણ આપની સંગત નથી
ઝાકળો, થઈ મહેનતાણું માંગતી
ફુલની બસ ત્યારથી રંગત નથી
હાથ ઝાલી હું કદી છોડું નહીં
હાથ ચાલાકી મને અવગત નથી
ભિક્ષુકો ને ભક્ત જુદા એ રીતે
મંદિરોમા એમની પંગત નથી
હું ધબકતા આભનું પંખી, મને
કબ્રનો માહોલ સુસંગત નથી

2 comments:

વિવેક ટેલર said...

સુંદર ગઝલ...

Ramesh Patel said...

કાફલામા કોઈ પણ અંગત નથી
આપ છો, પણ આપની સંગત નથી
Hi! Doctor sir,
Thanks for sharing nice and
lovely gazals.


અમારા હાલ…..રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Pl find time to visit and comment
સ્વરચિત અને ગમતીલી ગદ્ય અને પદ્ય રચનાઓ
http://nabhakashdeep.wordpress.com/

With regards
Ramesh Patel