14.4.10

કૃષ્ણ ગીત
.
આજ હજી જળ-થળ, પનઘટનાં
યાદ કરે રાધાની ઘટના
ધન્ય હજો જીવન એ વ્રજના
બાલ સખા, ગોપી, નટખટના
એક ભરી તાંદુલની મુઠ્ઠી
કામ કર્યાં શ્યામે કેવટનાં
ખેલ દડા-ગેડીના નામે
નાગ હર્યા કાલિ ઝંઝટનાં
રાસ રમાડ્યા, કર બાળીને
શામળીયા સાથે રમઝટનાં
વાંસ મહીં વહાલાની ફુંકે
નાદ ઉઠે, ધા ધા ધીરકીટ નાં
ચીર પુરે મધદરિયે માધવ
પુર શમે સઘળાં સંકટનાં
નાથ ઉંચક અમને આંગળીએ
થાય દરસ મન મોર મુકુટનાં
બાઈ કહે મીરાં, મેવાડા
પીત કટોરા રોજ કપટનાં

No comments: