16.11.11

મીણબત્તી ઓગળે છે શ્વાસની
જીંદગી જીવી લીધી અજવાસની

માંન્ઝીલોનો યશ મને ક્યાંથી મળે
કેડીએ ચાલ્યો હતો ઉપહાસની

આપવાની સંમતિ આપી ફક્ત
વાત ક્યા કીધી અમે વનવાસની

કંટકોથી વાત મેં શીખી લીધી
ફૂલ જેવા રેશમી સહવાસની

બંધ પરબીડિયું અમે ચૂમી લીધું
વાત જયારે નીકળી વિશ્વાસની

એમ જો માનો, તો અમને ટેવ છે
આ ગઝલ રૂપી નર્યા બકાવાસની

No comments: