18.1.12

સ્પર્શની ભાષા અમે જાણી ગયા
તે પછી વાતો અને વાણી ગયા

ઝાંઝવાના સ્વપ્ન આવે જ્યારથી
ત્યારથી આંખો મહી પાણી ગયા

હું નહિ, મારા સ્મરણનો રવ હતો
ઘૂમટો અમથો તમે તાણી ગયા

તાશના મહેલો ધરાશાયી થતાં
કેટલા રાજા અને રાણી ગયા

આગિયા માફક અમે કમ-ભાગિયા
ખુદ જલી અજવાસને માણી ગયા
ડો.નાણાવટી ૧૮-૧-૧૨

No comments: