10.4.13


હોઠે ના આવેલી વાતો કહું છું તમને 
અધકચરી જે વિતી રાતો, કહું છું તમને 

સંજોગોએ મારી ઉપર એવી કીધી
દર્પણમાં ખુદથી શરમાતો, કહું છું તમને

જીવન આખું શોધ્યો નહી મેં, માની લીધું
ઈશ્વર પણ શાથી સંતાતો ?, કહું છું તમને

સ રે ગા મા પ ધ ની સા ગાયું  સૌએ 
સુરની વચ્ચે હું શું ગાતો, કહું છું તમને

ઉતરડો તો લોહીથી લથબથતો, એવો
શબ્દોની સાથે છે નાતો, કહું છું તમને  

1 comment:

Hemali Ramchandani said...

Vaato hajar Karta badha,
pan ek vat Hu kahu Chu tamne..
mithya mate vastavikta bhuli na jata,
ishwar pan satya j che kahu Chu tamne...