27.4.13


અડધા બોલે ઝાલે એવો સહિયર આપો
આજે નહિ તો કાલે, એવો સહિયર આપો 

વનરાવનનો વાયુ થઈને સહેજે  
ચૂમી લેતો ગાલે એવો સહિયર આપો

પગલું માંડે હૈયે મારા હરદમ  
ગજરાજાની ચાલે, એવો સહિયર આપો

સંસારી સમશેરે ઝીંક્યા ઘાને  
ઝીલી લેતો ઢાલે એવો સહિયર આપો  

સોનાવર્ણો ઉગતો સૂરજ જાણે 
ઝગમગતો હો ભાલે એવો સહિયર આપો

કંકૂ, ચૂડો, પાનેતર ના  જોતું  
શણગારી દે વ્હાલે, એવો સહિયર આપો 


No comments: