25.5.12

આવું કે હો એવું, એ તો એની મરજી 
કીડી કે પારેવું, એ તો એની મરજી 

આશાની સાંકળ ખખડાવી ઉભા રહેજો
 ખોલીને શું કહેવું, એ તો એની મરજી 

 બહુ બહુ તો પથ્થર થઇ ઝરણા વચ્ચે રહીએ 
ક્યાં ક્યાં થઈને વહેવું, એ તો એની મરજી 

સંબંધોની લારી લઈને નીકળી પડવું 
 કોને શું શું લેવું, એ તો એની મરજી 

દિલથી માગો, જે જે માંગો, કરગરવું શું ? 
દેવું કે ના દેવું, એ તો એની મરજી 

આપણ ક્યાં જનમ્યા'તા ત્યારે નક્કી હોતું 
એંશી, બ્યાંશી....નેવું, એ તો એની મરજી 

 આતમને અજવાળ્યા કરતાં રહેજો, બાકી
 ભીતર ક્યાં લગ રહેવું, એ તો એની મરજી

1 comment:

Anonymous said...

vah...

karma hu sara sara kare rakhu
fal aapvu khuda tari marji...

just remembered in reference to that... one sms i rcvd...

TURN TO GOD, BEFORE U RETURN TO GOD...