7.5.11

બંદગી, મારી ફકત રજુઆત છે
આપવું, મરજીની તારી વાત છે

પી ગયો ઘોળીને ભરચક્ક ભીડને
એટલે તો ચોતરફ એકાંત છે

ઓસ પગદંડો જમાવે રણ ઉપર
આજ મૃગજળ પર ખરેખર ઘાત છે

તું કરે નફરત, અને પ્રેમાળ હું
વ્હાલનું વાતાવરણ સમધાત છે

આમતો એ પ્રાણવાયુ રેડતો
એક, છેલ્લો શ્વાસ ઝંઝાવાત છે

2 comments:

Anonymous said...

vah saheb... marji tari vaat che, vatavaran samghat che, chello jhanjhavat che ...

hu to ghazalo magto rahu, lakhvu tamrai iccha ni vaat che...amar

Anonymous said...

tamara 1 sher na sandharbe ek sher..

Hu Hath mara Felavu To Khudai Tari Dur Nathi,
Pan, Hu Mangu Ne Tu Aape, E Vat Mane Manjur Nathi,

kadach mariz no che njoi....... amar mankad