29.7.12

તું મૃગજળ, હું હાંફ હરણની
અર્જુન તું, હું જાત કરણની

રસ્તે નહિ, પણ મંઝીલ પહોંચી
સમજ્યો હું ઓકાત ચરણની

દરિયો યાને ઠલવાયેલી
મસ્તી અપરંપાર ઝરણની

ચોપાટે તારી ને મારી
ચાલું છું બસ ચાલ સ્મરણની

જીવતરને મેં સાદ કર્યો, ને
તે સમજી એ હાક મરણની

No comments: