29.7.12

"નિરર્થક" સમું શબ્દકોશે ચરણના
નથી ક્યાંય હોતું કદાચિત હરણના

તને સહેજ જોતાંજ, ચહેરે અમારા
બધાં ચિન્હ ઉપસ્યા હતાં વ્યાકરણના

વિધિના જુઓ ખેલ કેવા વિચિત્ર
મને સ્વપ્ન દે ઊંઘમાં જાગરણના

પ્રતિબિંબ વચ્ચે હતાં પારદર્શક
હજી ક્યાં ખુલ્યા એ ભરમ આવરણના

No comments: