15.4.11

557

આંબાની ડાળ ડાળ, ટશીયા ફુટ્યાને કંઈ
છલકાતાં બંધ આજ લીલા, તુટ્યાને કંઈ

ખુશ્બુ ને માળીના વણસ્યા સંબંધ, પછી
ફુલોની અવજીમાં કંટક ચુંટ્યાને કંઈ

મૃગજળ તો મૃગજળ, પણ પીવાની હોડ મહી
ગભરૂ આ હરણાના ટોળા છુટ્યાને કંઈ

મધરાતે એકલો હું ઉભો’તો મૌન ધરી
શબ્દોની ટોળીએ અમને લુંટ્યાને કંઈ

જીવતરનાં લેખા, ને જોખા મુકીને અમે
પાદરમાં શૈષવનાં કક્કા ઘુંટ્યાને કંઈ

મંઝિલને પામવા, ન જોયા મુકામ કદી
ચરણો તો ઠીક, હવે શ્વાસો ખુટ્યાને કંઈ

No comments: