17.4.11

558

દર્દને ગાવા કોઈ અદનો સહારો જોઇએ
નાવને લંગારવા ભીનો કિનારો જોઇએ

મૈકદે જાવા મસિદે થઈ હવે જાવું પડે
મૌલવી કહેતા, અમારે પણ ધસારો જોઇએ

એમતો બસ ચાલતા થઈ જાય સહુને પ્રેમ પણ
ઈશ્કમાં થાવા ફના, તારો ઈશારો જોઇએ

ગોઠવીને ચોકઠા, ગઝલો અમે લખતા નથી
શબ્દના ભંડોળનો ખાસ્સો ઇજારો જોઇએ

ખુબ ચર્ચાયા અમે, પણ મોતની ચોકટ ઉપર
કોઈ ખુણા પર અમારા, ના મિનારો જોઇએ

1 comment:

Anonymous said...

saheb, taro isharo and khaasso ijarao 2 kadi ma njoyed... amar mankad