2.12.11

ટેરવે ઉભરાઈ મારા શબ્દ ઢોળાયા
ને પછી દર્દે જીગર થઇ ખુબ ઘોળાયા

સ્વપ્ન તો જોયા ઘણા, કિન્તુ પથારીમાં
સળ બની એકાંતના ચોપાસ રોળાયા

સહેજ તારા વહેમનો પથ્થર પડ્યો ને, જો
આપણાં સંબંધ કેરા નીર ડહોળાયા

દિલ, જીગર, આંખો, સતત ધબકાર ને શ્વાસો
એમનું પરબીડિયું ખુલતા ઝબોળાયા

ભાગ્યના બે ચાર લીટા ખુબ સાચવવા
હાથની મુઠ્ઠી કરી, તો સાવ ચોળાયા1 comment:

Anonymous said...

Veham no patthar and bhagya na lita too good, ghani saras rachana ... amar mankad