10.12.11

પ્રતિબિંબો હવે સુધ્ધા નથી સંગાથ દેવાના
કહે છે સૂર્ય સામે આગિયાઓ બાથ ભીડવાના

શમા ને પ્રેમ-જ્વાળાના દીધા છે ખાસ પરવાના
નથી અમથા બધા બિંદાસ થઇ બળતા આ પરવાના

હસો છો, છમ્મ લીલી કુંપળો, પીળાશની ઉપર
તમે પણ કાળની પિછી વડે રંગાઈ ખરવાના

શિરસ્તો જાળવી રાખ્યો અમે, ગાલીબથી ઘાયલનો
સતત ખાલી કરો, બેફામ થઇ, સાકીએ ભરવાના

જરા દરિયાદિલી તો જોઈ લો ખારા સમંદરની
ડૂબી મરવા સમા હર સખ્શ થઈને લાશ તરવાના

No comments: