13.12.11

લ્યો અમે આ અક્ષરો બદલાવમાં મુક્યા
મર્મને દરિયે, શબદની નાવમાં મુક્યા

મૌન, કોઈ આગવી રીતે ઉજવવું’તું
એટલે ટહુકા અમે સુઝાવમાં મુક્યા

બંધ આંખે ઉંઘની ખુલતી બજારોમાં
આજ શમણાં સાવ સસ્તા ભાવમાં મુક્યા

છળ કપટની હોડ જ્યારે આયને લાગી
મેં પ્રતિબિંબો બધાયે દાવમાં મુક્યા

જીંદગી ને મોતને નિષ્પક્ષ થઈને મેં
શ્વાસની બન્ને તરફ સમભાવમાં મુક્યા

No comments: