7.12.11

આમ જુઓ તો સાવ નિરર્થક, છતાં અર્થની પાછળ
માણસ નામે મૃગલો દોડે, નર્યા તર્કની પાછળ

મરહમ, પટ્ટા, દુઆ, માનતા, દવા,ડોઝ ને ધાગા
પાગલ કુત્તા માફક ધસતા બધા દર્દની પાછળ

ટહુકા, કલરવ, ચિચિયારીઓ, ડણક ગહેક ને લાળી
નાહક માથાફોડી કર તું નવી તર્જની પાછળ

ગૌર બદન, ચોડી છાતીઓ અંગ બધા અણીયાળા
ઘડપણ ઉભું સાવ અડીને છળયા ગર્વની પાછળ

જીવન રૂપી તજી કાંચળી આતમ સરકી જાતાં
સત્કર્મોના લીટા માતર રહે સર્પની પાછળ


1 comment:

jayanta jadeja said...

Really Good One,

The whole life described in just few lines.........