6.3.10

પ્રેમમા ખુશ્બુ હતી વિશ્વાસની
આપલે, માટે કરી’તી શ્વાસની

આયને ડોકું જરા મારી તો જો
કેવડી દુનિયા વસે આભાસની

આગિયા બે સામસામે જો મળે
વાત પીડાની કરે અજવાસની

મસ્જીદોમાં ઝુમતો દેખી મને
લોક વ્યાખ્યાઓ કરે બિંદાસની..!!

આમ જો રેખા તમે તાણ્યા કરો
શું દશા થાશે પછી વનવાસની

ઉમ્ર ભર જે ના મળ્યું, એ કબ્રમાં
શોધ પુરી થઈ હવે આવાસની

No comments: