17.3.10

અમે માની લીધો અક્ષર, તમારૂં હર કદમ જાણે
અમારાં ઘર સુધી આવો, તો રસ્તો પણ નઝમ જાણે
ચુકી જાતું આ દિલ ધડકન, તમારી હર અદાઓ પર
નિસા:સા નાખવા ઉંડા હવે થઈ ગઈ રસમ જાણે
અમે પુજા કરી, અર્ચન કીધાં, દીધી અઝાં કિંતુ
ધરી લીધો તમે તો બેવફાઈનો ધરમ જાણે
મધુરી યાદ, તમને ખત લખેલાં, મૈકદે રાખું
કદી એકાંતમા પીવું નહીં, લીધી કસમ જાણે
અમારી કબ્ર પર આવે, ધરીને મૌન હોઠોં પર
હજુયે એ ગુઝારે છે, અમારા પર સિતમ જાણે

1 comment:

વિવેક ટેલર said...

સાદ્યંત સુંદર ગઝલ...