25.3.10એક ’ફિલ’ ટાવર


હે
શ્રી
શ્રી
રામ
સેવક,
ગદાધારી,
અંજની
પુત્ર,
પવન
સુત શીરોમણી,
રામ
લખન
જાનકી,
ઉર વસે
જીનકી,
લાખનકી
જીવન
દોરી,
હમ
સબકે
પરદુ:ખ
ભંજન,
કુંભકરણ વિભિષણ
કે ભ્રાતા,
અશોક
વાટીકા
માહીં નિશાચર,
લંકા પાપ દહનકરતા ઓ
સાગર...... સેતુ..... કે ..જગદાતા
રામ .....મુદ્રીકા...... વહન ...કરંતા
અસૂર........ રાક્ષસો .....કે .......યમરાજા
હનુમાનકી ................................જય જય હો
હનુમાનકી .........................................જય જય હો
હનુમાનકી ......................................................જય જય હો

No comments: